Menyen

Personvernerklæring

Her hos London Box Office tar vi personvern alvorlig, og vi vil kun bruke personopplysningene dine til å administrere kontoen din, og sørge for varene og tjenestene du har anmodet oss om.

Innledning

Denne erklæringen fastsetter hvordan vi samler inn, behandler og oppbevarer personopplysningene dine hvis du besøker nettstedet vårt eller i annet henseende gir oss personopplysninger.

Vi er SARL BEST OF THEATRE fra LE MANSLE – 16500 ANSAC SUR VIENNE – FRANKRIKE, handelsnavn LONDON BOX OFFICE. Vi er dataansvarlige for personopplysningene dine.

London Box Office er ansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine, i samsvar med databeskyttelsesloven fra 1998, forskrifter om personvern og elektronisk kommunikasjon (PECR) fra 2003, og den generelle personvernforordningen (GDPR) (EU) 2016 / 679.

Denne erklæringen innvirker på dine rettigheter og forpliktelser, så vennligst les den nøye. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss.

Personopplysningene vi samler inn

Vi samler inn, behandler, lagrer og bruker personopplysninger når du bestiller en billett til et arrangement som inkluderer ditt navn, telefonnummer, addresse og e-postadresse samt betalingsinformasjon, for å forenkle billettbestillingen din overfor oss.

Vi kan også samle inn personopplysninger du gir oss om andre personer, hvis du registrerer dem til å bli med på et arrangement. Du samtykker i at du har underrettet enhver annen person, hvis personopplysninger du gir oss i forbindelse med denne personvernerklæringen, og om nødvendig fått deres samtykke, slik at vi lovlig kan behandle personopplysningene i samsvar med denne erklæringen.

Alle personopplysninger du gir oss må være sanne, fullstendige og nøyaktige. Hvis du gir oss unøyaktige eller uriktige opplysninger, og vi mistenker eller påviser bedrageri, vil vi registrere dette.

Du trenger ikke gi oss noen personopplysninger for å se på nettstedet vårt. Vi kan imidlertid fortsatt samle inn informasjonen fastsatt under delen Opplysninger vi automatisk samler inn, tilhørende denne erklæringen, og markedsføringskommunikasjon i samsvar med delen Markedsføringskommunikasjon, tilhørende denne erklæringen.

Når du kontakter oss pr. e-post eller brev, kan vi beholde en oppføring av korrespondansen, og vi kan også registrere enhver telefonsamtale vi har med deg.

Opplysninger vi automatisk samler inn

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi, eller tredjeparter på våre vegne, automatisk inn og lagrer informasjon om enheten din og aktivitetene dine. Denne informasjonen kan inkludere: (a) din datamaskins- eller annen enhets unike ID-nummer; (b) teknisk informasjon om enheten din, som enhetstype, nettleser eller operativsystem; (c) dine preferanser og innstillinger, som tidssone og språk; og (d) statistiske data om dine handlinger og ditt mønster i forbindelse med nettlesing. Vi samler inn denne informasjonen ved bruk av informasjonskapsler, i samsvar med delen om Informasjonskapsler i denne erklæringen, og vi bruker opplysningene vi samler inn anonymt til å forbedre vårt nettsted, arrangementene og tjenestene vi står for, og til analytiske og forskningsmessige formål.

Vi tillater også annonsører og reklamenettverk å samle inn informasjon om din datamaskin eller mobile enhet, dine aktiviteter og din geografiske plassering, slik at det blir mulig å vise målrettede annonser til deg, og gi oss anonyme opplysninger om atferdsmønsteret til brukeren vår. Videre foregår dette gjennom bruk av informasjonskapsler, i samsvar med retningslinjene om informasjonskapsler.

Markedsføringskommunikasjon

Hvis du velger å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, samtykker du i hvordan dine data behandles for at slik kommunikasjon kan sendes til deg, noe som kan inkludere nyhetsbrev, blogginnlegg, undersøkelser og informasjon om nye arrangementer. Vi beholder en oppføring av ditt samtykke.

Du kan velge å ikke lenger motta markedsføringskommunikasjon ved å kontakte oss, eller klikke på stopp abonnement fra en markedsførings-e-post. Hvis du stopper å abonnere på markedsføringskommunikasjon, kan det ta opptil 5 arbeidsdager før de nye innstillingene dine trer i kraft. Vi beholder derfor personopplysningene dine i våre oppføringer til markedsføringsformål, helt til du underretter oss om at du ikke lenger ønsker å motta markedsførings-e-poster fra oss.

Rettmessig behandling av dine personopplysninger

Vi vil bruke personopplysningene dine til å etterkomme vår avtaleforpliktelse om å forsyne deg med de billettene du har bestilt til et arrangement, som inkluderer å kontakte deg med enhver informasjon i forbindelse med arrangementet, gi deg tilgang til det arrangementet som er i samsvar med din eventuelle forespørsel, og at vi samtykker i, og til å håndtere ethvert spørsmål, kommentar eller klage du måtte ha i forbindelse med arrangementet.

Vi kan også bruke personopplysningene dine til våre legitime interesser, inkludert håndtering av enhver forespørsel til kundestøtte du måtte ha, håndheve vilkårene til andre avtaler vi har mellom oss, til lovbestemte og juridiske formål (for eksempel antihvitvasking), til tekniske formål, revisjonsformål, og til å kontakte deg om endringer i denne erklæringen.

Hvem deler vi opplysningene dine med?

Vi kan dele personopplysningene dine med tjenesteytere, underleverandører og forhandlere som vi kan utpeke til å utføre funksjoner på våre vegne, og i samsvar med våre forskrifter, inkludert betalingsleverandører, billettleverandører til arrangementer, leverandører av e-postkommunikasjon, leverandører av IT-tjenester, regnskapsførere, revisorer og advokater.

Under visse omstendigheter kan vi tilgjengeliggjøre personopplysningene dine etter gjeldende lover og / eller forskrifter, for eksempel som en del av antihvitvaskings-prosesser eller beskytte tredjepartsrettigheter, eiendom eller sikkerhet.

Vi kan også dele personopplysningene dine i forbindelse med, eller under forhandlinger av, enhver fusjon, salg av aktiva, sammenslåing eller omstrukturering, finansiering, eller anskaffelse av hele eller deler av vårt foretak, eller til et annet selskap.

Hvor vi oppbevarer og behandler personopplysningene dine

Noen av- eller alle personopplysningene dine kan lagres eller overføres utenfor Den europeiske union (EU) til ethvert formål, dette inkluderer for eksempel hvis e-postserveren vår befinner seg i et land utenfor EU, eller hvis en av våre tjenesteleverandører eller serverne deres er basert utenfor EU. Vi skal kun overføre personopplysningene dine til organisasjoner som har gitt tilstrekkelige garantier med hensyn til personopplysningene dine.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som inneholder et unikt identifikasjonsnummer som overføres (gjennom nettleseren din) fra ett nettsted til harddisken på datamaskinen din. Informasjonskapselen identifiserer nettleseren din, men lar ikke nettstedet kjenne til noen personopplysninger om deg, som ditt navn og / eller addresse. Disse filene brukes deretter av nettsteder for å identifisere når brukere besøker det nettstedet igjen.

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, slik at vi kan kjenne deg igjen når du returnerer og konfigurerer dine innstillinger og preferanser. De fleste nettlesere er opprinnelig opprettet for å godta informasjonskapsler. Du kan endre innstillingene til nettleseren din, slik at du enten blir underrettet når du har fått en informasjonskapsel, eller til å nekte å godta informasjonskapsler. Merk at nettstedet vårt kanskje ikke fungerer effektivt hvis du nekter å godta informasjonskapsler.

Vi bruker også Google Analytics til å overvåke hvordan nettstedet brukes. Google Analytics samler inn informasjon anonymt, og frembringer rapporter med detaljinformasjon, som antall besøkende på nettstedet, hvor de besøkende vanligvis kom fra, hvor lenge de ble værende på nettstedet, og hvilke sider de besøkte. Google Analytics legger inn flere faste informasjonskapsler på harddisken til datamaskinen din. Disse samler ikke inn noen personopplysninger. Hvis du ikke samtykker i dette, kan du deaktivere faste informasjonskapsler i nettleseren din. Det vil forhindre at Google Analytics loggfører besøkene dine. Du kan også velge bort Google Analytics permanent – for din enkelhets skyld finnes en lenke til dette på vår Side for retningslinjer om informasjonskapsler.

For å finne ut mer om informasjonskapsler, besøk www.allaboutcookies.org, og hvis du vil velge bort muligheten til å spores av Google Analytics på alle nettsteder, besøk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sikkerhet

Vi skal behandle personopplysningene dine på en måte som sørger for tilstrekkelig sikkerhet av personopplysninger, inkludert beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktede tap, ødeleggelse eller skade, ved å bruke egnede tekniske eller organisatoriske fremgangsmåter. Alle personopplysninger er lagret under fysisk, elektronisk og prosedyremessig overvåking, og vi er utstyrt med moderne metoder for overvåking, tekniske og sikkerhetsmetoder, slik at vi kan sørge for størst mulig sikkerhet mot uautorisert tilgang eller overføring, tap, ødeleggelse eller misbruk av opplysningene.

All informasjonen du gir oss lagres på våre sikrede servere. Alle betalingstransaksjoner, all trafikk mellom brukeren og våre servere, all trafikk mellom systemkomponenter og, hvor det er relevant, all trafikk mellom våre servere og våre leverandører bruker kryptering med 2048-bits SSL (Secure Socket Layer).

Du kan imidlertid bekrefte at ingen systemer er fullstendig sikre. Av den grunn, selv om vi tar disse forholdsreglene for å sikre personopplysningene dine, kan vi ikke love at personopplysningene dine alltid vil forbli fullstendig sikre.

Rettighetene dine

Du har rett til å få en kopi fra oss med personopplysningene vi oppbevarer for deg, og til å kreve at vi korrigerer feil i personopplysningene, hvis de er unøyaktige eller ufullstendige. Du har også når som helst rett til å kreve at vi sletter personopplysningene dine. For å utøve disse rettighetene, eller enhver annen rettighet etter gjeldende lover du måtte ha, vennligst kontakt oss.

Merk at vi forbeholder oss retten til å belaste deg for et administrasjonsgebyr hvis anmodningen din åpenbart er ubegrunnet eller urimelig.

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre interessante nettsteder. Så fort du har brukt disse lenkene til å forlate nettstedet vårt, merk at vi ikke har kontroll over det andre nettstedet. Av den grunn kan vi ikke holdes ansvarlig for beskyttelsen og personvernet til noe informasjon du gir fra deg mens du besøker slike nettsteder, og slike nettsteder er ikke underlagt denne erklæringen. Du må utvise forsiktighet, og lese den relevante personvernerklæringen til det angjeldende nettstedet.

Oppbevaring

Hvis du registrerer deg hos oss, skal vi oppbevare personopplysningene dine helt til du stenger kontoen din.

Hvis du mottar markedsføringskommunikasjon fra oss, skal vi oppbevare personopplysningene dine helt til du velger bort muligheten til å motta slik kommunikasjon.

Hvis du for øvrig har bestilt en billett hos oss, eller har kontaktet oss med et spørsmål eller kommentar, skal vi oppbevare personopplysningene dine i 2 år etter en slik kontakt eller etter den valgte responsdatoen, til å svare på ytterligere spørsmål du måtte ha / eller behandle billettbestillingen din og fullføre ethvert annet relatert administativt behov, inkludert regnskapsrevisjon og forebygging av bedrageri. Vi vil kun oppbevare navnet ditt i systemet vårt i forbindelse med billettene du kjøpte i etterkant av 2 år, til avstemming, juridiske-, skatte- og regnskapsformål.

Generelt

Hvis noe vilkår i denne erklæringen som lar seg lede av en domstol med kompetent jurisdiksjon blir tatt for å være ugyldig eller uten rettskraft, skal angjeldende vilkår fortolkes så nøyaktig som mulig, for å gjenspeile partenes hensikter, og alle andre vilkår skal gjelde.

Denne erklæringen skal styres av-, og fortolkes i samsvar med, Englands og Wales’ lover, og du samtykker i å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene.

Vi kan fra tid til annen endre vilkårene til denne erklæringen. Du er ansvarlig for jevnlig å gjennomgå denne erklæringen, slik at du er bevisst på enhver endring. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt etter tidspunktet for fremleggelse av endringene trer i kraft, må du ha godtatt endringene.

Siste revideringsdato

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 18. mai 2018.

Hvorfor bør du bestille billettene dine hos LONDON BOX OFFICE?

 • Sikre billetter fra autoriserte forhandlere
  STAR-medlem

  Alle teaterbillettene våre overholder de angitte reglene fra Society of Ticket Agents and Retailers (STAR). Den nettbaserte billettplattformen vår er sikret med SSL-teknologi, og er tilgjengelig hele døgnet.

 • Dynamiske oversikter over sitteplasser
  Dynamiske oversikter over sitteplasser

  Vi har laget dynamiske oversikter over sitteplassene for de fleste teatrene i West End. På den måten blir det enklere å velge de sitteplassene du ønsker.

 • Øyeblikkelig bekreftelse
  Øyeblikkelig bekreftelse

  Bestillingen din er bekreftet i sanntid med teateret. Bare skriv ut eller vis bekreftelsen på mobiltelefonen din for å komme inn i teatret og få tilgang til setene dine på forestillingsdagen.